Υπηρεσίες


Ρόλος μας είναι η πρόληψη, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση, για τον έγκαιρο εντοπισμό των διαταραχών και την πρώιμη παρέμβασή τους. Ενισχύουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο την ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί με στόχο τη γενίκευση αυτής της ικανότητας στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Στόχος μας είναι η κοινωνική επανένταξη του ατόμου με τη διαταραχή, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του.

Στις Θεραπείες συμπεριλαμβάνεται και η οικογένεια, η οποία αποτελεί ένα βασικό κομμάτι της θεραπευτικής παρέμβασης.·         Λογοθεραπείας

·         Δραματοθεραπείας

·         Εργοθεραπείας

·         Ψυχολογικής Υποστήριξης

·         Συμβουλευτικής

Στους χώρους μας παρέχονται υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στους τομείς της πρόληψης, της διάγνωσης και της αποκατάστασης δυσκολιών λόγου& ομιλίας.

Συνεργαζόμαστε με ιατρούς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς θεραπευτές με στόχο την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη αποκατάσταση των εκάστοτε δυσκολιών.

Για την κάλυψη των θεραπευτικών αναγκών διαθέτουμε σύγχρονο και πλήρως ενημερωμένο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο ανανεώνεται διαρκώς.

Στις περιπτώσεις όπου είναι δύσκολη η μετακίνηση γίνονται κατ’ οίκον θεραπείες.                      Συχνές Ερωτήσεις......