Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Νόσος Alzheimer


 
Η “νόσος Alzheimer’’ είναι μια εκφυλιστική ασθένεια του εγκεφάλου, που προκαλεί την καταστροφή μεγάλου αριθμού νευρικών κυττάρων. Η νόσος αυτή αποτελεί τη βασικότερη αιτία πρόκλησης άνοιας στον άνθρωπο, επηρεάζοντας τμήματα του εγκεφάλου που ελέγχουν σημαντικές λειτουργίες όπως η σκέψη, η ομιλία, η μνήμη και η συμπεριφορά. H ηλικία είναι ο βασικότερος παράγοντας κινδύνου, όσο αυξάνεται τόσο διογκώνεται η πιθανότητα προσβολής από τη νόσο.
Η εμφάνιση της ασθένειας, η σοβαρότητα, η ταχύτητα επιδείνωσης, η διαδοχική εκδήλωση των συμπτωμάτων και η προοδευτική αποδόμηση της προσωπικότητας, διαφέρουν σημαντικά από ασθενή σε ασθενή.

Μερικά από το πιο συνηθισμένα συμπτώματα ή καταστάσεις:
 • Δυσκολία στην αναγνώριση συγγενών ή φίλων
 • Ανικανότητα απομνημόνευσης ονομάτων, αντικειμένων και ημερομηνιών
 • Μνήμη με ελλείψεις
 • Αδυναμία αυτοσυντήρησης
 • Υποδομημένη σκέψη & ομιλία
 • Αποπροσανατολισμός
 • Αδυναμία συγκέντρωσης &εκτέλεσης απλών εντολών
 • Καταθλιπτικά συμπτώματα

Λογοθεραπεία
Ο λογοθεραπευτής ως προς τη νόσο Alzheimer κατέχει μία σημαντική κι αναπόσπαστη θέση στην βοήθεια του ασθενούς να παραμείνει σε ένα βασικό επίπεδο.

Η λογοθεραπευτική αξιολόγηση και παρέμβαση είναι βασική για την πορεία της νόσου.

Ο λογοθεραπευτής ασχολείται με:
 • τη σημασιολογική μνήμη
 • τους τομείς της πραγματολογίας
 • τους τομείς της σημασιολογίας
 • τους τομείς της σύνταξης
 • τους τομείς φωνολογίας
 • την κατανόηση του προφορικού λόγου
 • την προφορική έκφραση
 • την κατανόηση κι έκφραση του γραπτού λόγου (ανάγνωση και γραφή)
 • τις γνωστικές λειτουργίες
 • τη μη λεκτική επικοινωνία (μορφασμούς, χειρονομίες, βλεμματική επαφή),
 • γενικά την επικοινωνία (χρήση του λόγου)
 • την κατάποση

Η θεραπεία στοχεύει:
 • στη καθημερινή επικοινωνία: αναπτύσσοντας κι ενθαρρύνοντας θέματα προς συζήτηση και κοινωνικές σχέσεις με άλλους ανθρώπους
 • στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων επικοινωνίας του ατόμου
 • στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
 • στη συντήρηση των ικανοτήτων κατανόησης και έκφρασης του λόγου


Νιούτσικου Κώστια
Λογοθεραπεύτρια